MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Kolejne wsparcie dla Gminy Dębno

Po raz kolejny Gmina Dębno otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Gmina Dębno otrzymała w tym roku dotację w kwocie 8 320,00 zł.

Dzięki wparciu finansowemu wzbogacą się księgozbiory biblioteki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łysej Górze i Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Dębińskiej na łączną kwotę 10 400,00 zł. Wkład własny Gminy Dębno to 2 080,00 zł, co stanowi 20% całego dofinansowania.

Realizacja programu przyczyni się do znacznego wzbogacenia księgozbioru bibliotek szkolnych, a także wpłynie na rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów oraz częstotliwość korzystania z biblioteki w czasie wolnym.

Wysokość przyznawanej dotacji jest uzależniona od liczby uczniów w szkołach.

__

UG Dębno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.