MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Starostwa Powiatowego w Brzesku: OGRANICZENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,

W piątek, 13 marca Rząd Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił stan zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywoływaną nim chorobę COVID-19. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, działając zgodnie z zaleceniami Rządu oraz Wojewody Małopolskiego, urząd Starostwa Powiatowego w Brzesku (oddział przy ul. Bartosza Głowackiego 51 oraz oddział przy ul. Piastowskiej 2b), a także podległe mu jednostki od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) wprowadzają ograniczenia w bieżącym działaniu. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzesku pracują bez zmian, jednak od dnia 16 marca 2020 r. obsługują mieszkańców wyłącznie w trybie elektronicznym i telefonicznym. Wszelkie sprawy administracyjne bądź inne, związane z funkcjonowaniem Powiatu Brzeskiego, prosimy załatwiać telefonicznie, e-mailowo lub poprzez platformę ePUAP.

Wnioski i dokumenty można składać pod adresem: sekretariat@powiatbrzeski.pl lub ePUAP: /0398dqqqoz/skrytka.

W sprawach ważnych, niecierpiących zwłoki możliwy jest kontakt osobisty, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu. Poniżej lista numerów, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje oraz ustalać ewentualne terminy załatwiania spraw:

Wydział Komunikacji i Transportu (ul. Piastowska 2b):

  • rejestracja pojazdów: 14 663 20 46
  • prawa jazdy: 14 663 19 56
  • w pozostałych sprawach: 14 628 49 34

Wydział Geodezji i Kartografii (ul. Bartosza Głowackiego 51):

Udostępnianie materiałów zasobów:

  • wypis z rejestru gruntów i budynków,
  • wyrys z mapy ewidencyjnej,
  • kopia mapy zasadniczej,
  • kopia mapy ewidencyjnej

Tomasz Kurtyka – tel. 14 663 58 68
Agnieszka Biel – tel. 14 663 01 84

UWAGA: wnioski należy składać elektronicznie:

Elektroniczne złożenie wniosku – http://brzesko.geoportal2.pl
Instrukcja nawigacji po Geoportalu zamieszczona została pod adresem
https://www.powiatbrzeski.pl/aktualnosc/2945,komunikat-sprawy-geodezyjne

Obsługa firm geodezyjnych: (oddanie operatu, odbiór dokumentów)
Justyna Ratowska – 14 663 01 84

Koordynacja uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
Alina Obal – 14 628 49 58

Zgłoszenia aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków: (akty notarialne, postanowienia sądu, inne dokumenty itp.)
Mariola Prus – 14 663 19 73

Wydawanie informacji i zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów i budynków:
Elżbieta Wąs – 14 663 19 68

Obsługa rzeczoznawców majątkowych:
Anna Całka – 14 663 19 83

Scalenia gruntów:
Grzegorz Dymek – 14 663 19 83

We wszelkich innych sprawach będących w kompetencji Starostwa prosimy o kontakt z Centralą:

  • 14 663 31 11

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – tel. 14 66 31 147

Zarząd Dróg Powiatowych – tel. 14 66 312 21, ePUAP:/ZDP-Brzesko/skrzynka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – tel. 14 66 300 31, ePUAP:/pcprbrzesko2/skrytka

Powiatowy Urząd Pracy – tel. 14 663 05 22, ePUAP:/2y3x10rmos/skrytka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *