Brzesko: kolejne odziały zamknięte. Zarażeni pacjenci oraz personel medyczny.

KOMUNIKAT DYREKTORA W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-COV-2 WŚRÓD PACJENTÓW I PERSONELU SZPITALA

Informuję, że w związku z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 u pacjentów oraz personelu medycznego, w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, w dniu dzisiejszym tj. 29.03.2020r. zawieszona zostaje działalność Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz działalność Bloku Operacyjnego. W dniu 27.03.2020 zawieszona została działalność Oddziału Chirurgii Ogólnej. Personel pracujący w tych jednostkach decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego objęty został kwarantanną.

Zawieszenie działalności związane jest z zaprzestaniem przyjęć do Oddziału Intensywnej Terapii, Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz z przyjęciami do szpitala innych pacjentów, jeżeli przewidywane jest u nich wykonywanie zabiegów operacyjnych.

Przywrócenie działalności w/w jednostek w chwili obecnej przewidywane jest za 7 do 14 dni. Pacjenci zgłaszający się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, wymagający zabiegu operacyjnego lub hospitalizacji w/w oddziałach będą kierowani do pobliskich szpitali.grupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.