Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Działając na polecenie Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje o stwierdzeniu w dniu 31 grudnia 2019r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w powiecie lubartowskim, na terenie województwa lubelskiego (indyki), oraz powiat ostrowski woj. wielkopolskie kury nioski), a także w dniu 3 stycznia 2020 r. W powiecie ostrowskim na terenie województwa wielkopolskiego (kury nioski).

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji hodowcom drobiu w tym przypomnienie o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa w tym w szczególności:

  1.  Zabezpieczenia budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa.
  2.  Zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa.
  3.  Nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
  4.  Stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu.
  5.  Stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.
  6.  Zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom ( lekarzowi weterynarii, wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta)
     Wszystkie Aktualne Informacje na temat Ptasiej Grypy zawarte są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii dlatego też zaleca się śledzenie zmian na temat w/w epizoocji.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
Bożena Urbaniec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.