Szkolenie przedsiębiorców oraz osób sprzedających i podających napoje alkoholowe

29 listopada 2019 r. w budynku Urzędu Gminy Dębno zostało zrealizowane szkolenie dla przedsiębiorców oraz osób sprzedających i podających napoje alkoholowe.

Celem szkolenia była edukacja sprzedawców napojów alkoholowych poprzez zwracanie szczególnej uwagi na wiek kupujących, podkreślenie jak ważna jest kontrola dowodów osobistych oraz asertywne zachowanie w stosunku do nieletnich, którzy próbują nabyć alkohol bądź wyroby tytoniowe. Zwrócono też uwagę na problem spożywania napojów energetycznych przez dzieci i młodzież. Omówiono procedurę wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, jak również zasady i warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, do których przestrzegania są zobowiązani przedsiębiorcy, a także przesłanki cofnięcia zezwolenia. Ponadto przedstawiono kwestie związane z kontrolami punktów sprzedaży alkoholu.

Szkolenie zostało sfinansowane przez Urząd Gminy Dębno w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

Uczestnikom szkolenia dziękujemy za poświęcenie swojego czasu. Państwa obecność jest wyrazem odpowiedzialności za zdrowie i życie młodych mieszkańców naszej Gminy.



Slider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *