Szczurowa: Konferencja na temat pozyskania funduszy. Zaproszenie dla mieszkańców i przedsiębiorców

Wójt Gminy Szczurowa serdecznie zaprasza na konferencję
Pozyskuj fundusze- przegląd możliwości dofinansowania projektów.

Konferencja skierowana jest do mieszkańców i przedsiębiorców z terenu naszej gminy. Poświęcona zostanie ona zagadnieniom związanym z dostępnością i możliwością pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz różnych form indywidualnego wsparcia.

Program konferencji będzie obejmował krótkie wystąpienia zaproszonych prelegentów oraz doradztwo indywidualne, podczas którego wszyscy chętni będą mogli pozyskać informacje z oferty konkretnej instytucji.

Konferencja odbędzie się
w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej
15 listopada 2019 r. o godz. 14:00.

Szczegółowy program poniżej.

Program konferencji
Pozyskuj fundusze- przegląd możliwości dofinansowania projektów

Szczurowa, 15 listopada 2019 roku
14:00- 18:30
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

  14:00- 14:10- powitanie uczestników, wprowadzenie
14:10- 14:20- prezentacja Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
14:20- 14:30- prezentacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

                           i Gospodarki Wodnej w Krakowie
14:30- 14:40- prezentacja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.
14:40- 14:50- prezentacja Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.
14:50- 15:00- prezentacja Ekodoradcy dla biznesu
15:00- 15:10- prezentacja Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. CENOMA
15:10- 15:20- prezentacja Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku
15:20- 15:30- prezentacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
15:30- 15:40- prezentacja  Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
15:40- 16:00- przerwa kawowa
16:00- 18:00- doradztwo indywidualne
18:00- 18:30- uwagi końcowe, zamknięcie konferencji

 

UG Szczurowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.