W Szczurowej powstanie placówka dla seniorów w ramach rządowego programu “Senior plus”

3 października 2019 r. Wójt Gminy Szczurowa podpisał umowę na remont pomieszczeń dla potrzeb uruchomienia świetlicy w ramach Programu Senior+. Wykonawcą robót budowlanych będzie Firma Remontowo- Budowlana ze Szczurowej, której właścicielem jest P. Marcin Miśkowiec.

Zakres zaplanowanych do wykonania prac obejmuję wykonanie remontu pomieszczeń znajdujących się na parterze GCKCziS w Szczurowej w tym: remont małej sali wraz z zapleczem, toalet oraz holu. W ramach odrębnej umowy zostanie zakupiony niezbędny sprzęt i wyposażenie.

Wartość podpisanej umowy to kwota 248 380,08 zł. Na uruchomienie klubu Gmina Szczurowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 150 000 zł w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015- 2020.

UG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.