Start modernizacji drogi Sufczyn Rajsko

Końcem ubiegłego tygodnia rozpoczęły się prace modernizacyjne drogi gminnej w Sufczynie. Aktualnie trwają prace przy budowie chodnika.

Zadanie wykonywane jest w ramach dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakres robót realizowanych przez Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy obejmie korytowanie oraz wykonanie rowów odwadniających, położenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 820 metrów, ułożenie krawężników, ścięcie i uzupełnienie poboczy oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego. Plan zadania zawiera także budowę chodnika wzdłuż wyżej wymienionej drogi.

Koszt realizacji zadania wyniesie ponad 548 tys. zł.

Prace winny zostać zakończone z początkiem grudnia brSlider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *