ad2
ad2
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Wręczenie Certyfikatów Ukończenia Stażu

Staże zawodowe dla uczniów realizowane są w ramach projektu pod nazwą: „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie centrum kompetencji zawodowych”. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów. III edycja staży zawodowych przeprowadzona została dla 148 uczniów z następujących szkół:

  • Technikum w Zespole Szkół w Czchowie
  • Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Brzesku
  • Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych  w Brzesku

Celem przeprowadzenia staży zawodowych jest:

  • zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów,
  • kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy.

Każdy z uczestników odbył 150 godzin stażu u danego przedsiębiorcy oraz otrzymał stypendium w wysokości 1500 złotych. Dodatkowo każdy uczeń mógł wnioskować o:

  • zwrot kosztów przejazdu,
  • refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty,
  • zwrot kosztów przeprowadzenia stażu u przedsiębiorcy.

__

Powiat Brzeski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.