Gmina Borzęcin – Droga “Zagórze” w budowie

Trwają prace związane z budową drogi „Zagórze” w Przyborowie, łączącej drogę powiatową nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin z drogą gminną „Łazy-Rudy Rysie”. Nowy ciąg komunikacyjny, budowany od podstaw na odcinku 1556 metrów będzie przystosowany do ruchu pojazdów o wysokim tonażu. W wyniku realizacji zadania, zgodnie z określonymi w projekcie parametrami powstanie jezdnia drogi o szerokości 6,5 metra z poboczami o szerokości 2×1 metr. Ponadto w ramach inwestycji wybudowana zostanie dwumetrowa ścieżka rowerowa wraz z obustronnymi opaskami o szerokości 0,75 metra. Roboty przebiegają terminowo, a zadanie, zgodnie z umową zostanie zrealizowane do 30 listopada 2019 roku. Wykonawcą robót jest firma Usługi Melioracyjno – Kanalizacyjne Ryszard Staniszewski z Donatkowic, gmina Kazimierza Wielka. Koszt realizowanej inwestycji zamyka się kwotą 4 miliony 194 tysiące 943 złote.

– Wybudowana droga wyprowadzi ruch pojazdów o wysokim tonażu poza zwartą zabudowę Borzęcina-Borku i Przyborowa oraz odciąży mocno eksploatowane przez samochody ciężarowe drogi powiatowe. Ponadto tereny przyległe do budowanego odcinka zyskają układ komunikacyjny, pozwalający na lokowanie tam kolejnych inwestycji przemysłowo-usługowych. Co istotne, nowa droga podnosi wartość, stanowiących własność prywatną przyległych działek – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Na realizację zadania gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 miliony 253 tysiące 953 złote, nie więcej jednak niż 50% kosztów kwalifikowanych. W realizacji inwestycji partycypują finansowo podmioty prywatne: „BUD-DRÓG” Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Spółka Jawna, BRUK-BET Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Nasiennej „Centrala Nasienna” sp z o.o.

Fot. Filip Czyż (GOK), Janusz Kwaśniak (UG Borzęcin)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.