MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ W GMINIE BRZESKO

9 sierpnia w Krakowie burmistrz Brzeska, Tomasz Latocha podpisał z reprezentującą zarząd województwa małopolskiego, marszałek Martą Malec-Lech list intencyjny dotyczący współpracy w ramach realizacji projektu „Małopolski Tele-Anioł. Wraz z burmistrzem Brzeska listy takie podpisali przedstawiciele 30 jednostek samorządowych.

– Jesteście, tu obecni państwo burmistrzowie i wójtowie samorządowcami, którym bliska jest sytuacja ludzi starszych, często pozbawionych opieki bliskich. Dzięki współpracy przy realizacji tego projektu objętych opieką zostało do tej pory już trzy tysiące osób – powiedziała pani marszałek.

W Brzesku zarejestrowanych zostało w programie Tele-Anioła 250 osób, co na tle innych samorządów jest wynikiem plasującym naszą gminę w czołówce projektu. Burmistrz Tomasz Latocha, pogratulował pani marszałek i samorządowi województwa zaangażowania w projekt, który jest największym tego typu projektem w Polsce mającym docelowo objąć 10 tysięcy osób.

Małopolski Tele-Anioł realizuje województwo małopolskie wspólnie z Caritas diecezji kieleckiej i Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej. Projekt jest współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a jego wartość to ponad 38 mln zł., w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej o kwota 32,5 mln zł.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Dzięki realizacji projektu jego uczestnicy otrzymują opaski bezpieczeństwa ratujące życie. Urządzenie przypomina z wyglądu elektroniczny zegarek, zamiast jednak wyświetlacza ma trzy przyciski. Najważniejszy jest czerwony guzik z napisem „SOS” – wystarczy go nacisnąć i przytrzymać kilka sekund, żeby automatycznie połączyć się z Centrum Teleopieki, w którym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę pracują ratownicy medyczni, psycholodzy, który udzielą potrzebnej pomocy – łącznie z wezwaniem pogotowia. Opaska ma wbudowany mikrofon i głośnik, można więc swobodnie rozmawiać, nie jest do tego potrzebny telefon. – Co ważne, na opaskę bezpieczeństwa można zadzwonić – urządzenia ma bowiem kartę SIM i indywidualny numer. Żeby odebrać połączenie, osoba posiadająca opaskę musi nacisnąć zielony przycisk (symbol „dymków”) – w ten sposób mogą się z nią skontaktować pracownicy Centrum Teleopieki, ale także np. jej bliscy. Jest lekka, łatwa w obsłudze i co najważniejsze: może uratować życie. Projekt obejmuje też wsparcie objętych projektem przy zakupach, sprzątaniu mieszkania, a także pomoc specjalistyczną, w tym psychologa.

__

Brzesko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *