Budowa parkingu w Woli Przemykowskiej

W Woli Przemykowskiej rozpoczęła się budowa parkingu wraz z obiektem typu Bike&Ride. Zakres prac obejmuje wykonanie utwardzenia terenu, zjazdów, jezdni manewrowej oraz 25 miejsc postojowych, w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych, wraz z montażem 10 stojaków dla rowerów. Projekt przewiduje także budowę 5 szt. oświetlenia drogowego.

Źródła niskiej emisji należą do najpoważniejszych emitorów zanieczyszczeń powietrza, a nasilony transport powoduje wzrost negatywnego wpływu na jakość powietrza. Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu poprawę jakości powietrza oraz redukcję emisji substancji szkodliwych, m.in. dwutlenku węgla, tlenku węgla, czy węglowodorów, co docelowo umożliwi osiągnięcie długofalowego efektu poprawy stanu powietrza atmosferycznego w Małopolsce.
Realizowane zadanie finansowanie jest w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

 

UG Szczurowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.