ad2
ad2
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Kolejne dofinansowania dla Gminy Szczurowa

Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursów ogłoszonych w pierwszym kwartale 2019 r. W ramach ogłoszonych konkursów Gmina Szczurowa pozyskała trzy dofinansowania.

Projekt pn. “Małopolska infrastruktura rekreacyjno- sportowa- MIRS”, realizowany w ramach programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji, w oparciu o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, zakłada poprawę jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.Wysokość wsparcia finansowego dla Gminy Szczurowa wynosi 132 000 zł.
Przykładowa wizualizacja obiektu typu street worokut
Zakres przewidzianych prac obejmuje wymianę nawierzchni asfaltowej pod istniejącym w miejscowości Szczurowa skateparkiem na nawierzchnię betonową. Ponadto przewiduje się wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod tworzonym, w ramach przedmiotowego projektu, obiektem typu street workout wraz z montażem zestawu urządzeń do treningu siłowego. Na terenie street workout zamontowana zostanie także 4-metrowa lampa ledowo- solarna. Inwestycja zlokalizowana zostanie obok istniejącego kompleksu Orlik.
Projekt zagospodarowania terenu skateparku i street workout

W ramach konkursu pod nazwą „Kapliczki Małopolski 2019” z budżetu województwa małopolskiego przyznane zostały dofinansowania na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze naszego województwa.

Przedmiotem zadania realizowanego przez Gminę Szczurowa będzie remont zabytkowej kapliczki murowanej z 1862 r. w Uściu Solnym. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 15 000 zł. Konserwacja kapliczki będzie miała wpływ na poprawę estetyki miejscowego krajobrazu oraz pozwoli na zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, który niewątpliwie stanowią liczne kapliczki znajdujące się na terenie gminy.

Zabytkowa kapliczka w Uściu Solnym- stan aktualny


Gmina Szczurowa znalazła się w gronie trzech gmin powiatu brzeskiego, które w wyniku rozstrzygnięcia konkursu pn. „Małopolskie Remizy 2019” otrzymała dofinansowanie na rozbudowę budynku remizy w Uściu Solnym. Wysokość dotacji wynosi 48 000 zł. Prace będące przedmiotem projektu obejmują rozbudowę istniejącego budynku OSP w zakresie robót stanu surowego otwartego, tj. dobudowie dwóch stanowisk garażowych.

Przedmiotowe prace zakładają realizację pierwszego etapu prac przewidzianych w budynku remizy w Uściu Solnym. Drugi etap prac zostanie zrealizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, który przewiduje remont remizy z zapleczem lokalowym wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia.

Zwiększenie standardu remizy poprzez rozbudowę o dodatkowe garaże pozwoli na wykonanie zadań statutowych straży w szerszym zakresie oraz poprawi funkcjonalność przedmiotowego obiektu.

Projekt zagospodarowania działki, na której znajduje się budynek remizy OSP

 

__

UG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.