Budowa drogi gminnej “Zagórze” w Borzęcinie Górnym coraz bliżej. Ponad 3 mln dofinansowania z środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań gminnych oraz powiatowych województwa małopolskiego do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach przeprowadzonego w 2018 roku naboru do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Limit środków na dofinansowanie zadań na liście podstawowej z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wynosił 88 136 222,00 zł. Dodatkowo Prezes Rady Ministrów przeznaczył ze swojej rezerwy na wskazane na liście zadania kwotę w wysokości 11 208 404,00 zł. Łączna kwota limitu środków dla województwa małopolskiego na dofinansowanie zadań na liście podstawowej wynosi 99 344 626,00 zł.

Do dofinansowania w roku 2019 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na liście podstawowej znalazło się 21 wniosków dotyczących dróg powiatowych i 38 dróg gminnych.  Na liście rezerwowej znalazły się 4 wnioski dotyczące dróg powiatowych i 7 dotyczących dróg gminnych na łączną kwotę 16 405 945 zł.

Wsparcie, które samorządy otrzymają na projekty w ramach prowadzonego we wrześniu 2018 roku naboru do ostatniej edycji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, to pierwszy etap podziału środków z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019. Niezależnie od tego do 15 kwietnia 2019 roku małopolskie samorządy mogły składać wnioski o dofinansowanie z Funduszu. Dla województwa małopolskiego w ramach podziału środków w 2019 roku została ustalona kwota w wysokości 298 120 004, 89 zł, zaś limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może rozpocząć się w tym roku, wynosi 73 433 654,24 zł na każdy kolejny rok.

Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w Małopolsce

__

Małopolska.plgrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.