MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)

Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy – Wsparta na szóstkę!

Gmina Dębo pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie na rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy. Wartość całego realizowanego projektu pn. „Wsparcie na szóstkę! – rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy” wyniesie ponad 219 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie z RPO to kwota ponad 202 tysięcy złotych.

Pozyskane środki finansowe pozwolą m.in. na zwiększenie z 30 do 45 liczby miejsc dla dzieci, które chciałyby skorzystać z oferty placówki, umożliwią zakup sprzętu m.in. tablicy interaktywnej i 10 laptopów. Część środków wykorzystana zostanie w celu zatrudnienia dodatkowej specjalistycznej kadry, tj. logopedy, psychologa, a także pedagoga i wychowawcy. Ponadto dzięki dofinansowaniu, w okresie realizacji projektu zostaną zorganizowane dodatkowe lekcje z matematyki, informatyki, a także z języka angielskiego.

Dbanie o edukację dzieci i młodzieży jest niezwykle ważne. Placówka Wsparcia Dziennego poprzez swoją działalność umożliwia uczniom pracę nad rozwijaniem ich kompetencji i wiedzy tak ważnej w życiu. – mówi wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski, dodając – Z kolei organizowane wycieczki i wyjazdy pozwalają na ciekawe spędzanie czasu wolnego, w czasie których uczniowie mogą m.in. skorzystać z bogatej oferty ośrodków kulturalnych.  

Przypominamy, że Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębno. Pobyt dziecka jest całkowicie bezpłatny. Zajęcia odbywają się w roku szkolnym w dni robocze w godzinach popołudniowych. Natomiast w okresie ferii i wakacji organizowane są różne wycieczki oraz wyjazdy na basen, do kina, czy też do teatru.

UG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.