Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy – Wsparta na szóstkę!

Gmina Dębo pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie na rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy. Wartość całego realizowanego projektu pn. „Wsparcie na szóstkę! – rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy” wyniesie ponad 219 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie z RPO to kwota ponad 202 tysięcy złotych.

Pozyskane środki finansowe pozwolą m.in. na zwiększenie z 30 do 45 liczby miejsc dla dzieci, które chciałyby skorzystać z oferty placówki, umożliwią zakup sprzętu m.in. tablicy interaktywnej i 10 laptopów. Część środków wykorzystana zostanie w celu zatrudnienia dodatkowej specjalistycznej kadry, tj. logopedy, psychologa, a także pedagoga i wychowawcy. Ponadto dzięki dofinansowaniu, w okresie realizacji projektu zostaną zorganizowane dodatkowe lekcje z matematyki, informatyki, a także z języka angielskiego.

Dbanie o edukację dzieci i młodzieży jest niezwykle ważne. Placówka Wsparcia Dziennego poprzez swoją działalność umożliwia uczniom pracę nad rozwijaniem ich kompetencji i wiedzy tak ważnej w życiu. – mówi wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski, dodając – Z kolei organizowane wycieczki i wyjazdy pozwalają na ciekawe spędzanie czasu wolnego, w czasie których uczniowie mogą m.in. skorzystać z bogatej oferty ośrodków kulturalnych.  

Przypominamy, że Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębno. Pobyt dziecka jest całkowicie bezpłatny. Zajęcia odbywają się w roku szkolnym w dni robocze w godzinach popołudniowych. Natomiast w okresie ferii i wakacji organizowane są różne wycieczki oraz wyjazdy na basen, do kina, czy też do teatru.

UGSlider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *