Kolejny etap remontu chodnika od Ośrodka Zdrowia do centrum wsi w Uściu Solnym zakończony

W dniu 06.03.2019r odbył się odbiór końcowy  zadania pn. Budowa chodnika od Ośrodka Zdrowia do centrum wsi w m. Uście Solne.

Prace zostały wykonane  w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

W ramach budowy chodnika dł. 65,0mb wykonano: rozebranie starego chodnika, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej.

Wartość wykonanych praz wyniosła 13 382,20zł.

Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczurowej.

__

UGgrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.