Gnojnik: USUWANIE AZBESTU

Wójt Gminy Gnojnik zaprasza właścicieli budynków z pokryciem azbestowym, którzy planują zdejmowanie azbestu do wzięcia udziału w projekcie.

Azbest jest niebezpieczny i może być przyczyną wielu chorób. Niestety na dachach i fasadach budynków są nadal wyroby zawierające azbest. Usuwanie azbestu jest czynnością skomplikowaną i trzeba się do tego dobrze przygotować. Procedury związane z usuwaniem, pakowaniem, transportem i składowaniem odpadów reguluje ustawa o odpadach i szereg rozporządzeń.
Azbest stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia. Badania dowiodły rakotwórczego działania włókien azbestu, które przedostają się do organizmu z wdychanym powietrzem. Są to włókna grubości mniejszej niż 3 µm, długości większej niż 45 µm. Wdychanie azbestu może być przyczyną groźnych chorób, w tym azbestozy (pylicy azbestowej), zmian opłucnowych, międzybłonniaka opłucnej oraz raka płuc. Choroby te mają długi okres inkubacji i mogą ujawnić się nawet po 30 latach od chwili wchłonięcia włókien. Dopuszczalne stężenie pyłu azbestu w powietrzu atmosferycznym w Polsce wynosi 1000 włókien na 1 m3 powietrza w pomiarach dwudziestoczterogodzinnych.
W związku z przystąpieniem Gminy Gnojnik do projektu partnerskiego w sprawie podjęcia działań mających na celu złożenie wniosku o dofinansowanie usuwania azbestu Wójt Gminy Gnojnik zaprasza właścicieli budynków z pokryciem azbestowym, którzy planują zdejmowanie azbestu do wzięcia udziału w projekcie.
Projekt dotyczyć będzie tylko usunięcia azbestu, nowe pokrycie dachowe zapewnia właściciel budynku.
Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Gnojnik w pok. nr 1  do dnia 22 marca.
W przypadku niewielkiej ilości zgłoszeń projekt nie będzie realizowany.

Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com

UG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.