Borzęcin: UWAGA! Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie uprzejmie informuje, że produkty żywnościowe dla mieszkańców Gminy Borzęcin w ramach Podprogramu 2018, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (FEAD) realizowanego przy współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej wydawane będą w dniu 20 marca 2019 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 na placu i w Domu Duszpasterskim im. Bł. Karoliny Kózkówny przy kościele parafialnym w Borzęcinie Górnym.

Żywność mogą odbierać osoby, które uzyskały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

Przypominamy, że pomoc w ramach Podprogramu 2018 mogą otrzymać osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:
– 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
– 1 056 zł dla osoby w rodzinie

__

UG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.