Ruszył konkurs „Małopolskie remizy 2019”

Samorząd województwa małopolskiego od lat podejmuje działania na rzecz polepszenia warunków pracy strażaków,a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan. 60 tysięcy złotych to maksymalna kwota dotacji na remont małopolskich remiz strażackich. Na złożenie wniosku gminy i jednostki OSP mają czas tylko do 13 marca. Środki te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i jakości pracy strażaków-ochotników. Na realizację programu przeznaczono 4 miliony złotych.

Dotacje uzyskane w ramach konkursu „Małopolskie remizy 2019” będą mogły być przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania prac budowlano-remontowych; zagospodarowanie terenu wokół remizy, w szczególności dotyczących części operacyjno-technicznej budynków; wykonanie i umieszczenie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu województwa, a także na prace związane z termomodernizacją (docieplenia ścian i stropów), wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z kompleksową termomodernizacją (rozumianą, jako docieplenie budynku wyposażonego w kotłownię gazową lub docieplenie wraz z modernizacją kotłowni), modernizacją kotłowni, modernizacją instalacji wewnętrznej c.o. i/lub c.w.u. (wyłącznie z przeprowadzeniem modernizacji kotłowni), zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (w tym m.in. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę), budową przydomowej oczyszczalni ścieków.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.malopolska.pl/urzad-marszalkowski/departamenty/departament-srodowiska/malopolskie-remizy

Przypomnijmy, realizowany od 2009 roku program „Małopolskie remizy”, jest unikatowym w skali kraju. W ramach tego konkursu gminy otrzymują pomoc finansową na remonty i prace budowlane w remizach OSP. Dotychczas w ramach konkursu przekazano blisko 32 miliony złotych, które  przeznaczone zostały na remonty 784 małopolskich remiz. Przeznaczone przez województwo pieniądze na realizację konkursu „Małopolskie remizy” wpływają na polepszenie warunków organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska, pełniących istotną rolę w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz środowiska.

__

Brzesko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.