Informacja Burmistrza Czchowa

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej,  powinien zbierać  faktury VAT:

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 – 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 – 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Czchowie, pok. nr 1 (naprzeciw kasy), codziennie w godz. od 8:00 do 14:30.

Wnioski mozna pobrać ze strony https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowegogrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.