Szkolenie dla radnych Rady Gminy Szczurowa

Aby skutecznie pracować na rzecz społeczności lokalnej oraz należycie sprawować funkcję radnego, koniecznym jest zetknięcie się z ogromem przepisów prawa.
Mając powyższe na uwadze 22 stycznia 2019 roku z inicjatywy Wójta Gminy Szczurowa zorganizowane zostało szkolenie przeznaczone dla radnych Rady Gminy Szczurowa nowej kadencji 2018-2023. Wiodący temat szkolenia to „Rola radnego w Gminie- uprawnienia, obowiązki i zadania wynikające z zasiadania w Radzie Gminy”.
Warsztaty prowadził wybitny specjalista z zakresu prawa samorządowego, radca prawny, praktyk, posiadający duże doświadczenie związane z pracą w jednostkach samorządu terytorialnego oraz organach nadzoru administracji publicznej.
Podczas szkolenia omówione zostały również takie zagadnienia jak: ustrój jednostek samorządu terytorialnego, zadania gminy, rola i obowiązki radnego w samorządzie gminnym, praca rady, rola komisji rady i klubów radnych, prawa i obowiązki radnego oraz zagadnienie dotyczące obowiązku składania oświadczeń majątkowych.
__
UG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.