Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Szczurowa

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 26-30 listopada 2018 r. na terenie gminy Szczurowa zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon samochodowych. W ramach zbiórki zostaną odebrane kompletne odpady elektryczne i elektroniczne spełniające wymagania ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 Poniedziałek 26.11.2018 r.
   Dąbrówka Morska
 
   Wrzępia
 
   Uście Solne
 
   Barczków
 
   Popędzyna
 Wtorek 27.11.2018 r.
   Kwików
 
   Strzelce Wielkie
 
   Strzelce Małe
 
   Górka
 
   Rząchowa
 Środa 28.11.2018 r.
   Szczurowa
 
   Rylowa
 Czwartek 29.11.2018 r.
   Zaborów
 
   Wola Przemykowska
 
   Kopacze Wielkie
 
   Księże Kopacze
 
   Dołęga
 
   Pojawie
 Piątek 30.11.2018 r.
   Niedzieliska
 
   Rajsko
 
   Rudy- Rysie

Ponownie przypominamy podstawowe zasady zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon zgodnie z zapisami SIWZ dla Gminy Szczurowa.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Nie podlega zbiórce elektronika pozbawiona części składowych. Zgodnie z cytowaną ustawą pod pojęciem zużytego sprzętu- rozumie się sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część sprzętu w momencie pozbywania się go.
W myśl art. 46 ust. 1 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym- demontaż zużytego sprzętu oraz przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu prowadzi się wyłącznie w zakładzie przetwarzania.
Kto wbrew przepisom art. 46 cytowanej ustawy prowadzi demontaż zużytego sprzętu lub przygotowuje do ponownego użycia zużyty sprzęt oraz odpady powstałe po demontażu zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania, administracyjna kara pieniężna wynosi od 10 000 zł do 500 000 zł.
Odpady wielkogabarytowe
W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będą odbierane odpady remontowo- budowlane, które nie są przedmiotem zamówienia przetargowego w naszej gminie.
Odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać przedsiębiorcy sukcesywnie w czasie prowadzenia prac remontowych i zaraz po ich zakończeniu lub gromadzić w podstawionym przez przedsiębiorcę pojemniku za dodatkową opłatą.
Zużyte opony samochodowe
W ramach prowadzonej zbiórki zużytych opon odbierane będą wyłącznie zużyte opony samochodowe. Opony rolnicze oraz z samochodów przeznaczonych na cele działalności gospodarczej nie podlegają zbiórce.
__
UG Szczurowa


grupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.