Oświadczenie Dyrektora Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie

Oświadczenie Dyrektora Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji na stronie internetowej Facebook w zakresie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej.

W związku z pojawiającymi się od dłuższego czasu na stronie internetowej Facebook informacjami, dotyczącymi złej organizacji i niewłaściwej opieki nad pensjonariuszami w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, oświadczam że wpisy te są nieprawdziwe, a jedynym ich celem jest zdyskredytowanie pracujących z pełnym poświęceniem w nim osób, które dbają o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.
Ośrodek funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca domu. Wszyscy pracownicy posiadają wszelkie niezbędne kwalifikacje, a wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa tj. rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2012 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.2018.734 z dnia 2018.04.13).
Jednocześnie informuję, że Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie przyjmuje mieszkańców na podstawie przepisów prawa, a osoby umieszczone na pobyt, zarówno na czas określony, jak też nieokreślony nie mogą przebywać w tut. Domu Pomocy Społecznej bez wymaganych przez ustawodawcę dokumentów.

Ewa Gładysz – Kulka
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
o nazwie Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie



grupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.