ad2
ad2
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Zdobywamy kompetencje kluczowe – rusza rekrutacja do projektu w roku szkolnym 2018/2019

Celem projektu jest wzmocnienie roli dwóch szkół w Gminie Drwinia (Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mikluszowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grobli) w kształtowaniu wśród uczniów podstawowych kompetencji kluczowych.

Realizowane będą dla uczniów zajęcia pozalekcyjne prowadzone innowacyjnymi metodami z wykorzystaniem technologii ICT oraz wycieczki edukacyjne. Dodatkowo zorganizowane zostanie doskonalenie zawodowe dla nauczycieli oraz zostaną utworzone i wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny sale przyrodnicze i informatyczne. Projekt będzie realizowany do dnia 31.07.2019 r. Celem szczegółowym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach. Rekrutacja ma charakter zamknięty i odbywa się w terminie od 17 września do 24 września 2018 r. w godzinach pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mikluszowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grobli. Do projektu mogą się zgłaszać:

– Dzieci i młodzież (poprzez swoich rodziców lub opiekunów prawnych), którzy spełniają następujące podstawowe kryterium rekrutacyjne:
–  Uczniowie/Uczennice  Szkoły Podstawowej w Grobli
–  Uczniowie/Uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach (Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi);
– Nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Grobli oraz nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mikluszowicach (którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie rekrutacji który stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Projekt realizowany jest  w ramach Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

załącznik numer 1

załącznik numer 2

załącznik numer 3

załącznik numer 4

załącznik numer 5

załącznik numer 6

Regulamin rekrutacji

Klauzula informacyjna

 

__

drwinia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.