Kolejny obiekt infrastruktury sportowej powstał w Gminie Szczurowa

Odbiorem końcowym zostały zakończone prace budowlane przy boisku wielofunkcyjnym obok drugiej co do ilości uczniów Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich. Po trudnej do przebrnięcia procedurze konkursowej Gmina Szczurowa uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu do programu Województwa Małopolskiego pn. „Małopolskie boiska 2018”. Projekt ten ma na celu dofinansowanie remontów boisk przyszkolnych. Wartość projektu wyniosła 469 958,61 zł.

Wykonawcą wyłonionym w drodze procedury przetargowej było P.P.H.U. TRANS-ART z Bobrownik Wielkich.

Zgodnie z projektem wyremontowany obiekt jest boiskiem wielofunkcyjnym, na którym wydzielone są boiska do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, oraz boisko do tenisa poprzez wyznaczenie linii i stref dla poszczególnych gier zespołowych oraz zastosowanie rozwiązań umożliwiających montaż potrzebnego wyposażenia w zależności od uprawianej dyscypliny wraz z wykonaniem piłkochwytów. Zniszczona, urazogenna nawierzchnia została wymieniona na nową, bezpieczną powierzchnię poliuretanową. Podobne boiska wykonane zostały wcześniej w Szczurowej i Rudy- Rysiu.
Z kolei najważniejszą, najbliższą inwestycją sportową będzie boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Uściu Solnym, na który przygotowana została dokumentacja techniczna, a projekt przeszedł procedurę formalną, merytoryczną i finansową.

__

UG Szczurowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.