ad2
ad2
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)

Harmonogram kolejnych Akcji Krwiodawstwa

Podajemy terminy otwartych akcji honorowego oddawania krwi na terenie powiatu brzeskiego zaplanowane w roku 2018:

09 września 2018 r. – remiza OSP Szczurowa,
23 września 2018 r. – remiza OSP Uszew,
06 października 2018 r. – remiza OSP Łoniowa,
07 października 2018 r. – ośrodek zdrowia Jurków,
11 listopada 2018 r. – budynek domu ludowego w Jadownikach,
09 grudnia 2018 r. – budynek kółka rolniczego Łysa Góra.

__

PSP