Droga Dołęga- Kopaniny już wyremontowana

Odbiorem końcowym wykonanych robót w obecności wykonawcy, inspektora nadzoru oraz pracowników Referatu Inwestycji Urzędu Gminy została oddana do użytku droga dojazdowa do pól Dołęga- Kopaniny w miejscowości Dołęga. Jest to już kolejna droga wyremontowana w ostatnim czasie na terenie gminy Szczurowa.
W ramach zrealizowanych prac zostały wykonane roboty ziemne oraz dolna i górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego na tym odcinku.
Koszt wykonanego remontu sięga blisko 207 tys. zł. a był on możliwy dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Szczurowa z budżetu województwa małopolskiego.
Wykonawcą wyłonionym w drodze procedury przetargowej była firma „KWARC” Bohdan Głuchowski z Mikułowic.

__

UG Szczurowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.