MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Borzęcin. Zmodernizowano drogi dojazdowe do pól

Zakończono I etap modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Borzęcin. W ramach zrealizowanych prac zmodernizowano odcinki dróg „Do Maja” w Jagniówce, „Od kapliczki do lasu” w Łękach, „Buczyna – Kamieniec” w Przyborowie oraz drogę dojazdową na działce nr ew. 385 w Warysiu. Łączny koszt wykonanych robót zamknął się kwotą 161 tysięcy 247 złotych, z czego kwota 95 tysięcy 531 złotych to dofinansowanie pozyskane przez gminę Borzęcin z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

– Od wielu lat prowadzimy prace związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a ich stan ulega systematycznej poprawie. Służą one nie tylko transportowi rolnemu, ale niejednokrotnie są wykorzystywane przez cyklistów czy pieszych, jako trasy rowerowe czy ścieżki do uprawiania nordic walking. Szczególnie te, przebiegające w malowniczym otoczeniu krajobrazu gminy – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Modernizacja dróg dojazdowych do pól prowadzona jest w gminie Borzęcin w dwóch technologiach, z wykonaniem nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej i nawierzchni z tłucznia kamiennego. W ramach pierwszej technologii realizowane są odcinku dróg o wyższym natężeniu ruchu.
W tym roku nową nawierzchnię bitumiczną położono na dwóch drogach: „Do Maja w Jagniówce” oraz na drodze, działka nr ew. 385 w Warysiu. W ciągach obydwu dróg, oprócz wykonania masy mineralno – asfaltowej, uzupełniono pobocza.

– W przypadku pozostałych dróg w Łękach i Przyborowie, prace prowadzone były jako kontynuacja zadań z lat poprzednich, aż do ich zakończenia. Na drodze dojazdowej do pól „Od kapliczki do lasu” w Łękach wykonano podbudowę i nawierzchnię z tłucznia kamiennego oraz odtworzono profile rowów. Zakres prac na odcinku drogi „Buczyna – Kamieniec” obejmował wykonanie warstwy odcinającej z pospółki, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego oraz wykonanie podbudowy zasadniczej z klińca kamiennego – informuje Henryk Dąbrowa, inspektor ds. drogownictwa w Urzędzie Gminy Borzęcin.

Przed kilkoma dniami gmina Borzęcin otrzymała kolejną dotację z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 30 tysięcy złotych, co stanowi 60 % wartości realizacji przedsięwzięcia. W ramach II etapu prac zmodernizowana zostanie droga Stucze w Borzęcinie.

__

UG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *