MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Grzegorz Wawryka z absolutorium

17 z 18 obecnych na sali radnych głosowało w czasie ostatniej sesji za udzieleniem burmistrzowo Grzegorzowi Wawryce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok, jeden radny wstrzymał się od głosu.

Z odczytanej przez skarbnika gminy – Celinę Łanochę opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że ta pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu, wydała także pozytywną opinię o stanie mienia komunalnego.
-Sprawozdanie spełnia wymogi prawne i wynika z niego, że zarówno dochody, jak i wydatki gminy zostały wykonane prawidłowo. Dochody gminy w ubiegłym roku wyniosły ponad 128 milionów złotych i zrealizowane zostały w 98,2 procenta. Wydatki wynosiły 130 milionów złotych i wykonano je w 97,4 procenta założonego planu – wyjaśniała Celina Łanocha.

Dokonując analizy dochodów i wydatków komisja rewizyjna pracująca pod przewodnictwem Barbary Borowieckiej stwierdziła, że realizowane były one na zasadach legalności, celowości i gospodarności. W związku z tym wystąpiła do rady o udzielenie burmistrzowi absolutorium.

Po głosowaniu burmistrz Grzegorz Wawryka dziękował radnym za udzielenie absolutorium. –Dziękuję oraz życzę sobie i radnym, abyśmy w dalszym ciągu w zgodzie pracowali dla dobra gminy – mówił.

__

Brzesko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.