Dziecko w sieci – jak chronić je przed zagrożeniami? – debata społeczna

25 mja w Czchowie odbyła się debata poświęcona zagrożeniom w sieci oraz podejmowanym w tym zakresie działaniom profilaktycznych. Z ramienia Policji w debacie uczestniczyli Komendant Komisariatu Policji w Czchowie podinsp. Piotr Wójciak, Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp.sztab. Rafał Biernat, policjantka zajmująca się na co dzień problematyką nieletnich – sierż. szt. Monika Lis, a także dyrektor, nauczyciele, pedagodzy oraz mieszkańcy Czchowa. 

Głównym celem tego spotkania było określenie potrzeb w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki społecznej, jak również zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami a policją w zakresie cyberzagrożeń. Policjanci wyraźnie zaakcentowali jak ważnym ogniwem w budowaniu poczucia bezpieczeństwa jest lokalne społeczeństwo. Podkreślili, że oczekiwania i potrzeby mieszkańców są dla Policji priorytetem, a debata doskonałą okazją do wymiany poglądów i spostrzeżeń. Przedstawione na debacie pytania, opinie, komentarze i wnioski będą przeanalizowane i pomogą w wypracowaniu rozwiązań pozwalających na podjęcie kolejnych działań i przedsięwzięć.

Zagadnienia wiodącego tematu przedstawiła sierż. sztab. Monika Lis. Podczas spotkania omówione zostały także narzędzia ułatwiające komunikację pomiędzy Policją a społeczeństwem, w tym możliwości Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, za pomocą której mieszkańcy mogą zasygnalizować o zagrożeniach występujących w ich najbliższym otoczeniu. Funkcjonariusze przybliżyli również założenia aplikacji „Moja Komenda” jako mobilnego przewodnika po jednostkach Policji na terenie całego kraju. W trakcie debaty poruszone zostały także założenia rządowego programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz innych przedsięwzięć, podejmowanych przez Policję na rzecz bezpieczeństwa.

Komendant Komisariatu Policji w Czchowie zamykając debatę podziękował wszystkim za udział i podkreślił, że każdy z nas ma wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy.

___

KPPSlider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *