Rozpoczęły się prace za ponad 3 mln złotych w budynkach gminnego Zespołu Szkół w Szczurowej

Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki środkom finansowym budżetu Gminy Szczurowa i projektu unijnego z którego udało się uzyskać dofinansowanie dzięki zakwalifikowaniu tego projektu jako subregionalny z liderem Gminą Szczurowa i Gminami Wietrzychowice, Borzęcin i Szczucin.
W ramach tego zadania, została już wykonana instalacja absorpcyjnych pomp ciepła wspomaganych kondensacyjnymi kotłami gazowymi, instalacja fotowoltaiczna i odgromowa, wymienione zostało oświetlenie w salach lekcyjnych i korytarzach na energooszczędne oraz docieplony został strop ostatniej kondygnacji. Wartość wykonanych dotychczas robót budowlanych przekroczyła już 1 mln zł.
Wyłonionym poprzez procedurę przetargową wykonawcą tej inwestycji jest Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej NOVUM z Krosna.
Koszt całej inwestycji to ponad 3 mln zł, z czego połowa kwoty pochodzi z dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, drugą połowę Gmina pokryje z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   w Krakowie i budżetu Gminy Szczurowa.

___

UG Szczurowa


Slider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *