Uroczyste podpisanie umów z NGO

5 marca Zarząd Powiatu Brzeskiego wybrał najkorzystniejsze oferty i ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Aktywność społeczna przedstawicieli organizacji pozarządowych nie słabnie. Do konkursu przystąpiło około 70 organizacji, a liczba złożonych ofert pobiła zeszłoroczny rekord.

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Brzesku odbyło się uroczyste podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi, którym w tym roku Powiat Brzeski przyznał dotacje na realizację zadań publicznych.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele tych organizacji, które jako pierwsze rozpoczynają realizację zadań.
Starosta brzeski Andrzej Potępa przywitał zebranych oraz podsumował tegoroczny konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, w ramach którego wpłynęło aż 73 wnioski z pięciu zakresów tematycznych: ochrona i promocja zdrowia, kultura i sztuka, sport, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz ekologia i ochrona zwierząt.

Starosta podkreślił rosnącą aktywność społeczną mieszkańców Powiatu Brzeskiego. Złożone projekty były nie tylko doskonale opracowane, ale także bardzo wartościowe i oryginalne.
Tegoroczna kwota przeznaczona na dotacje wyniosła ostatecznie 156 000 zł. Pierwotnie w budżecie Powiatu zaplanowano na ten cel 100 000 zł. Jednakże z uwagi na rekordową liczbę doskonale przygotowanych ofert, Starosta Brzeski wystąpił z wnioskiem do Rady Powiatu o zwiększenie środków.

Najwięcej pieniędzy zostało przyznanych na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Na organizację imprez, prowadzenie zajęć sportowych, propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej oraz aktywizowanie osób niepełnosprawnych do uprawiania sportu przyznano w sumie 67 tys. złotych. Około 30 tys. złotych przeznaczono zarówno na zadania dotyczące ochrony i promocji zdrowia jak i projekty z zakresu  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Sześć organizacji otrzymało dotację na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w tym organizację przedsięwzięć patriotycznych realizowanych na terenie powiatu brzeskiego, mających na celu kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tożsamości i tradycji narodowych oraz edukacji obywatelskiej. Na realizację tych zadań przekazano w sumie 17 tys. złotych. Z kolei nieco ponad 10 tys. złotych przeznaczono na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego.

____

Powiatbrzeski.plgrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *