Szczurowa – Uroczyste przekazanie sprzętu przeciw pożarowego

W ramach realizacji: „Zadań z Funduszu Sprawiedliwości- Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”, Gmina Szczurowa zakupiła 2 szt. defibrylatorów AED LIFEPAK 1000 z wyświetlaczem graficznym, które po zasięgnięciu opinii Zarządu Oddziału Gminnego OSP, zostały uroczyście przekazane w dniu 11 stycznia 2018 roku jednostkom OSP Szczurowa i Zaborów. Koszt zakupu wyniósł 20 tys. zł.
W przekazaniu udział wzięli Wójt Gminy Szczurowa Marian Zalewski, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Tyrcha, Skarbnik Gminy Maria Czesak, Gminny Komendant OSP druh Piotr Mikuś, przedstawiciele jednostki OSP Szczurowa druh Henryk Giemza i druh Tomasz Caban oraz jednostki OSP Zaborów druh Marek Łucarz i druh Piotr Cierniak oraz podinspektor Urzędu Gminy zajmujący się ochroną przeciwpożarową Ludwika Kalinowska.
Doposażenie w najwyższej klasy defibrylatory przyczyni się do podniesienia skuteczności działań ratowniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych.
___
UG Szczurowa


Slider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *