Pozytywny wynik konsultacji w Mościcach

Mieszkańcy Osiedla Mościce, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych, dotyczących przyłączenia do Tarnowa południowej części Kępy Bogumiłowickiej, wyrazili pozytywną opinię w tej sprawie.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie, a do udziału w nich uprawnione były osoby stale zamieszkujące na obszarze Osiedla Mościcie i posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. Odbyły się cztery zebrania z mieszkańcami Mościc, organizowane przez prezydenta Tarnowa, Romana Ciepielę i przez Towarzystwo Przyjaciół Mościc, organizację społeczną, działającą na terenie Osiedla Mościce. Zebrania zostały zorganizowane 23 i 27 listopada oraz 4 i 7 grudnia. Mieszkańcy Mościc, którzy wzięli w nich udział, zostali zapoznani z treścią petycji, przesłanej do prezydenta miasta Tarnowa przez mieszkańców południowej części Kępy Bogumiłowickiej, wnioskujących o przyłączenie do Tarnowa. Przedstawione zostały również argumenty osób, sprzeciwiających się przyłączeniu. Biorący udział w konsultacjach głosowali, odpowiadając na pytanie: „Czy wyraża Pan/Pani zgodę na włączenie południowej części sołectwa Kępa Bogumiłowicka w Gminie Wierzchosławice do Gminy Miasta Tarnowa?” „Za” zagłosowała zdecydowana większość obecnych na spotkaniach. Zgodę wyraziły łącznie 44 osoby, przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym się. Przewodniczący Rady Osiedla Mościcie w przesłanym do Urzędu Miasta Tarnowa piśmie poinformował, że Rada Osiedla nie zgłasza sprzeciwu i jest za włączeniem tej części Kępy Bogumiłowickiej do Osiedla Mościce.

 

Wyniki konsultacji wraz z niezbędnymi dokumentami zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Tarnowie na sesji w dniu 28 grudnia 2017 roku.

(dm)

___

Tarnów.plSlider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *