Nowe parkingi, wiaty, zatoki bus z ciągami pieszymi w ramach projektu “Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w subregionie tarnowskim oraz na terenie gminy Szczurowa”

Projekt Gminy Szczurowa uplasował największą liczbę punktów w subregionie tarnowskim. Umowę o dofinansowanie „usprawnienia zbiorowego systemu transportowego”, a przy tym zmniejszenia niskiej emisji podpisali wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys oraz wójt gminy Szczurowa Marian Zalewski z kontrasygnatą skarbnika gminy Marii Czesak.
Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom gminy sprawnej przesiadki z samochodu lub roweru, który będzie mógł pozostawić na wybudowanych parkingach w systemie „parkuj i jedź”, na połączenie autobusowe, a następnie kolejowe.
Służyć temu będzie wybudowanie w kilku miejscowościach na terenie gminy Szczurowa parkingów i elementów małej architektury oraz dodatkowe ciągi piesze, służące lepszej obsłudze podróżnych.
Projekt obejmuje m.in.:
  • wybudowanie zatok autobusowych, utwardzenie parkingów, ciągów pieszych łączących zatoki autobusowe z parkingiem. Wykonane zostanie oświetlenie terenu i placu dla podróżnych, nowe konstrukcje zadaszeń, ławki, kosze na śmieci i miejsca dla rowerów w rejonie ronda w Szczurowej;
  • w Strzelcach Wielkich przy remizie: wykonana zostanie konstrukcja zadaszenia przystankowego z utwardzonym placem, zamontowane ławki, kosze na śmieci oraz miejsca dla rowerów;
  • w Woli Przemykowskiej w sąsiedztwie kościoła: wybudowany zostanie parking z oświetleniem i miejscami dla rowerów;
  • we Wrzępi przy remizie i placu rekreacyjnym: powstanie parking;
  • w Niedzieliskach przy szkole: przebudowane zostaną miejsca postojowe, wykonane zostanie oświetlenie, zadaszenie przystankowe oraz zamontowane zostaną stojaki dla rowerów;
  • w Górce obok placu rekreacyjnego i remizy: wybudowany zostanie parking z odwodnieniem.
Koszt realizacji inwestycji wynosi ponad 1,3 mln zł, z czego 85% tej kwoty pochodzi z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pozostałe 15% wartości inwestycji dołoży Gmina z własnego budżetu.

(kliknij w obrazek aby powiększyć)
___
UG


grupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *