Gmina Borzęcin – Szkoły z „Aktywnymi Tablicami”

Nowy sprzęt multimedialny w postaci tablic interaktywnych, interaktywnych monitorów dotykowych, głośników i projektorów pojawił się w placówkach oświatowych gminy Borzęcin. To efekt rządowego programu „Aktywna Tablica”, w ramach którego Gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie w kwocie 41 999 złotych na realizację zadań wnioskowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy.

– Rządowy Program “Aktywna Tablica” ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. To doskonałe narzędzie wsparcia w zakresie wyposażenia placówek oświatowych, mające znaczący wpływ na poszerzenie możliwości edukacyjnych szkół – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Koszt zakupu sprzętu dla szkół z terenu gminy zamknął się kwotą 52 499 złotych, z czego niewiele ponad 20 procent to wkład własny budżetu gminy Borzęcin.

– Tego typu pomoc dydaktyczna jest cennym narzędziem aktywizującym uczniów. Przyczynia się do rozwijania kompetencji dzieci, zastosowania nowoczesnych narzędzi zawodowych nauczycieli, a w efekcie do poprawy kształcenia – komentuje Cecylia Czaja, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym. – Nasz Zespół otrzymał wsparcie finansowe na zakup projektora, tablicy interaktywnej, interaktywnego monitora dotykowego, oprogramowania oraz głośników. Skorzystaliśmy z szansy na doposażenie placówki w nowoczesne technologie. W sierpniu bieżącego roku złożyliśmy wniosek poprzez Urząd Gminy w Borzęcinie i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 13.999 złotych – dodaje.

Kurier BorzęckiSlider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *