Bezpłatne doradztwo biznesowe

Tarnowski Klaster Przemysłowy zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z darmowego doradztwa. Uczestnikiem projektu może zostać przedsiębiorstwo sektora MŚP prowadzące działalność w Subregionie Tarnowskim zainteresowane umiędzynaradawianiem działalności.

Usługa doradcza świadczona będzie w dwóch etapach:

Etap I: diagnoza potrzeb Klienta polegająca na identyfikacji potrzeb związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej.

Etap II: wsparcie informacyjne w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej, nawiązywania kontaktów biznesowych, rozpoczęcia jak i rozwoju działalności eksportowej, możliwości dofinansowania.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja, wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz formularza pomoc de minimis, podpisanie umowy na świadczenie usługi doradczej.

Usługa doradztwa realizowana jest w ramach projektu „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” (Nr RPMP.03.03.01-12-0109/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 – Promocja gospodarcza Małopolski.

Więcej informacji można uzyskać TUTAJ.

Serdecznie zachęcamy do zgłoszenia Państwa firmy i skorzystania z konsultacji.

__

UGSlider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *