Łapanów: Jubileusze małżeńskie

27 października 2017 r. w Centrum Kultury Gminy Łapanów odbyła się uroczystość Jubileuszy Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Jubileusz „Diamentowych Godów” – 60 lat małżeństwa świętowali Monika i Antoni Leśniakowie oraz Jadwiga i Andrzej Setkiewiczowie. Jubileusz „Złotych Godów” – 50 lat małżeństwa świętowali: Eugenia i Andrzej Dąbrowscy, Maria i Adolf Grabaccy, Janina i Tadeusz Kowalczykowie, Maria i Edward Kusiakowie, Halina i Jan Matusowie, Anna i Kazimierz Niewidokowie oraz Maria i Marian Satołowie.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Łapanów – Robert Roj oraz Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów – Celina Jacewicz, ponadto Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Maria Wiśniewska i Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Danuta Klejdysz.
Aktu dekoracji przyznanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę – medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Jubilatów „Złotych Godów” dokonał wójt Robert Roj. W okolicznościowym przemówieniu podkreślił, iż państwo i społeczeństwo potrzebuje ludzi nie tylko młodych oraz czynnych zawodowo, potrzebni są także starsi, dojrzali i doświadczeni, szczególnie ci, którzy swym postępowaniem zasłużyli na szacunek całej społeczności. Przewodnicząca Rady Gminy Celina Jacewicz złożyła dostojnym Jubilatom serdeczne gratulacje oraz życzenia długich i pogodnych lat, spędzonych w gronie kochających osób.
Jubilaci od władz gminy otrzymali kwiaty, listy gratulacyjne oraz upominki. Na zakończenie uroczystości wójt wzniósł toast za ich dalsze szczęśliwe życie, a wszyscy zebrani odśpiewali gromkie „Sto lat”.
Uroczystość umilała Kapela Ludowa „Łapanowianie” i działający przy Domu Kultury w Łapanowie kabaret Fabryka Sucharów.

___

Łapanówgrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.