Jaki plan dla Owintaru?

Od dzisiaj do 19 grudnia mieszkańcy mogą zapoznawać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dawnego Owintaru i jego okolic. Projekt zakłada przekształcenie kompleksu dawnego zakładu przetwórstwa w dzielnicę usługowo – mieszkalną, z zieleńcami, placami publicznymi i wysadzanymi drzewami alejami, łączącymi się z plantami kolejowymi.  – Celem jest ożywienie tej części miasta, uczynienie z niej wizytówki centrum Tarnowa – mówi Małgorzata Abramowicz, dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta. Nowa dzielnica ma też powiązać północną i południową część śródmieścia, rozdzieloną torami kolejowymi.

Projekt obejmuje południowo – zachodnią cześć śródmieścia Tarnowa, wyznaczoną ulicami Krakowską, Ujejskiego, Kościuszki, Bema, Bandrowskiego, Narutowicza, Wita Stwosza, Towarową, Spytki z Melsztyna i Do Huty oraz potokiem Wątok, w tym liczące sześć hektarów tereny dawnego Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Owintar.

Tereny, należące kiedyś do Owintaru, mają zgodnie z planem zostać przekształcone w ogólnodostępną przestrzeń nowego, śródmiejskiego zespołu usługowo – mieszkalnego. – Takie połączenie funkcji daje szanse na stworzenie tętniącego życiem nowego centrum. Same usługi, z których mieszkańcy korzystają w określonych godzinach, tego nie gwarantują – tłumaczy Marek Maślanka z Wydziału Planowania Przestrzennego UMT. Projekt zakłada również, że wielorodzinna zabudowa mieszkalna będzie mieć charakter apartamentowy, a usługi – między innymi handlowy i rozrywkowy. Mogą tu również powstać biura, centra kongresowe i wystawiennicze. Całość założenia harmonijnie nawiązuje do historycznego rozwoju miasta.

Zgodnie z projektem przez teren dawnego zakładu poprowadzi piesza promenada oraz wysadzane drzewami aleje z placami publicznymi biegnące od ulicy Krakowskiej na wysokości kościoła w kierunku południowym, do terenów kolejowych. Teren ma być ogólnodostępny i łączyć się z plantami kolejowymi oraz z ulicą Spytki z Melsztyna. – Plan zakłada połączenie tej części miasta z częścią południową, znajdującą się za torami kolejowymi i obecnie praktycznie niedostępną. W tym celu powstać ma co najmniej jedna kładka nad torami kolejowymi, a pod nimi – przejazd dla samochodów na przedłużeniu ulicy Wita Stwosza, równolegle z budowanym właśnie przejściem pod torami dla pieszych. Przedstawiona w projekcie zagospodarowanie terenu eksponuje istniejące obiekty zabytkowe, w tym między innymi objęty ochroną konserwatorską komin fabryczny i kolejową wieżę ciśnień, nawiązując do historycznego kontekstu miejsca i architektury dawnego browaru księcia Romana Sanguszki. Nowa dzielnica ma zostać obsadzona drzewami i zielenią parkową, która będzie sprzyjać rekreacji i rodzinnym, niedzielnym spacerom. Projekt planu powstał na podstawie dwóch zwycięskich prac, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w otwartym konkursie architektonicznym na zagospodarowanie terenu dawnego Owintaru, rozstrzygniętym w lutym 2015 roku.

Projekt został dziś wyłożony do publicznego wglądu. Można go oglądać codziennie w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej 3, w pokoju 118, w godzinach pracy urzędu, czyli od 7.30 do 18.00 w poniedziałki i od 7.30 do 15.30 od wtorku do piątku. Z projektem może się zapoznać każdy chętny, każdy mieszkaniec może też zgłosić swoje uwagi i wnioski do projektu.

Uwagi i wnioski można składać na piśmie do prezydenta Tarnowa lub przesyłać drogą pocztową na adres 33 – 100 Tarnów, ulica Nowa 3. Jest na to czas do 9 stycznia. Na 11 grudnia zaplanowana została dyskusja publiczna nad rozwiązaniami, przyjętymi w projekcie planu miejscowego.

Zakład Przemysłu Owocowo – Warzywnego Owintar powstał w 1951 roku na terenach dawnego browaru książęcego. Do 1998 roku produkował dżemy, powidła, koncentraty oraz soki owocowe i warzywne, wina owocowe, musztardy, a także ocet. Po upadku zakładu, w 2008 roku, większość budynków wyburzono. Działka, należąca do dawnego zakładu liczy około sześciu hektarów.

(dm)grupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *