Jaki plan dla Owintaru?

Od dzisiaj do 19 grudnia mieszkańcy mogą zapoznawać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dawnego Owintaru i jego okolic. Projekt zakłada przekształcenie kompleksu dawnego zakładu przetwórstwa w dzielnicę usługowo – mieszkalną, z zieleńcami, placami publicznymi i wysadzanymi drzewami alejami, łączącymi się z plantami kolejowymi.  – Celem jest ożywienie tej części miasta, uczynienie z niej wizytówki centrum Tarnowa – mówi Małgorzata Abramowicz, dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta. Nowa dzielnica ma też powiązać północną i południową część śródmieścia, rozdzieloną torami kolejowymi.

Projekt obejmuje południowo – zachodnią cześć śródmieścia Tarnowa, wyznaczoną ulicami Krakowską, Ujejskiego, Kościuszki, Bema, Bandrowskiego, Narutowicza, Wita Stwosza, Towarową, Spytki z Melsztyna i Do Huty oraz potokiem Wątok, w tym liczące sześć hektarów tereny dawnego Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Owintar.

Tereny, należące kiedyś do Owintaru, mają zgodnie z planem zostać przekształcone w ogólnodostępną przestrzeń nowego, śródmiejskiego zespołu usługowo – mieszkalnego. – Takie połączenie funkcji daje szanse na stworzenie tętniącego życiem nowego centrum. Same usługi, z których mieszkańcy korzystają w określonych godzinach, tego nie gwarantują – tłumaczy Marek Maślanka z Wydziału Planowania Przestrzennego UMT. Projekt zakłada również, że wielorodzinna zabudowa mieszkalna będzie mieć charakter apartamentowy, a usługi – między innymi handlowy i rozrywkowy. Mogą tu również powstać biura, centra kongresowe i wystawiennicze. Całość założenia harmonijnie nawiązuje do historycznego rozwoju miasta.

Zgodnie z projektem przez teren dawnego zakładu poprowadzi piesza promenada oraz wysadzane drzewami aleje z placami publicznymi biegnące od ulicy Krakowskiej na wysokości kościoła w kierunku południowym, do terenów kolejowych. Teren ma być ogólnodostępny i łączyć się z plantami kolejowymi oraz z ulicą Spytki z Melsztyna. – Plan zakłada połączenie tej części miasta z częścią południową, znajdującą się za torami kolejowymi i obecnie praktycznie niedostępną. W tym celu powstać ma co najmniej jedna kładka nad torami kolejowymi, a pod nimi – przejazd dla samochodów na przedłużeniu ulicy Wita Stwosza, równolegle z budowanym właśnie przejściem pod torami dla pieszych. Przedstawiona w projekcie zagospodarowanie terenu eksponuje istniejące obiekty zabytkowe, w tym między innymi objęty ochroną konserwatorską komin fabryczny i kolejową wieżę ciśnień, nawiązując do historycznego kontekstu miejsca i architektury dawnego browaru księcia Romana Sanguszki. Nowa dzielnica ma zostać obsadzona drzewami i zielenią parkową, która będzie sprzyjać rekreacji i rodzinnym, niedzielnym spacerom. Projekt planu powstał na podstawie dwóch zwycięskich prac, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w otwartym konkursie architektonicznym na zagospodarowanie terenu dawnego Owintaru, rozstrzygniętym w lutym 2015 roku.

Projekt został dziś wyłożony do publicznego wglądu. Można go oglądać codziennie w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej 3, w pokoju 118, w godzinach pracy urzędu, czyli od 7.30 do 18.00 w poniedziałki i od 7.30 do 15.30 od wtorku do piątku. Z projektem może się zapoznać każdy chętny, każdy mieszkaniec może też zgłosić swoje uwagi i wnioski do projektu.

Uwagi i wnioski można składać na piśmie do prezydenta Tarnowa lub przesyłać drogą pocztową na adres 33 – 100 Tarnów, ulica Nowa 3. Jest na to czas do 9 stycznia. Na 11 grudnia zaplanowana została dyskusja publiczna nad rozwiązaniami, przyjętymi w projekcie planu miejscowego.

Zakład Przemysłu Owocowo – Warzywnego Owintar powstał w 1951 roku na terenach dawnego browaru książęcego. Do 1998 roku produkował dżemy, powidła, koncentraty oraz soki owocowe i warzywne, wina owocowe, musztardy, a także ocet. Po upadku zakładu, w 2008 roku, większość budynków wyburzono. Działka, należąca do dawnego zakładu liczy około sześciu hektarów.

(dm)Slider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *