Powiatowe ćwiczenie obronne pk. BOA 2017

Na terenie powiatu bocheńskiego w dniach 19-20 października 2017 r. odbyły się wieloszczeblowe Powiatowe Ćwiczenie Obronne.

Maiło ono na celu skoordynowanie systemów realizacji zadań jakie wynikają z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin. Ćwiczenia podzielone były na II Etapy. Pierwszy obejmował trening w systemie Stałych Dyżurów oraz Głównego Stanowiska Kierowania prowadzony przez Zespół Ćwiczący Starosty Bocheńskiego a także szkolenie z zakresu tematyki obronnej . W czasie pierwszego etapu przeprowadzony został trening Systemu Wykrywania i Alarmowania – Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania z udziałem drużyn wykrywania i alarmowania w urzędach miast i gmin na terenie powiatu bocheńskiego. Drugi etap składał się z ćwiczeń praktycznych zgodnie z zaplanowanym wcześniej scenariuszem. Zgodnie z założeniem w Urzędzie Gminy Miasta Bochnia przeprowadzona została Akcja Kurierska, w Gminie Rzezawa rozwinięto Zastępcze Miejsce Szpitalne w miejscowości Ostrów Królewski, Gmina Bochnia miała za zadanie przeprowadzić ewakuację mieszkańców miejscowości Proszówki do miejscowości Baczków. Zadanie dla Gminy Drwinia obejmowało przeprowadzenie działań ratowniczych w sytuacji wystąpienia zagrożenia terrorystycznego oraz pożarowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drwini. W ćwiczeniu realizowanym na terenie naszej gminy uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bochni, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, strażacy ochotnicy z wszystkich jednostek OSP Gminy Drwinia oraz załoga karetki SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Bochni. Miało ono na celu doskonalenie umiejętności współdziałania służb w sytuacji o charakterze terrorystycznym. Ćwiczenia były okazją do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności przez strażaków ochotników w zakresie udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. W powiatowym ćwiczeniu obronnym oprócz wyżej wymienionych służb wzięły udział wszystkie urzędy miast i gmin z terenu powiatu bocheńskiego, przedstawiciele WKU w Tarnowie oraz MUW WB i ZK w Krakowie. Po zakończonych działaniach wszyscy uczestnicy zgromadzili się w budynku Domu Ludowego w Woli Drwińskiej gdzie miało miejsce podsumowanie ćwiczenia podczas którego głos zabrał Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn, Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk oraz kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Krakowie p. Katarzyna Kiwior.

 ___
Drwinia.pl


grupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.