Nowocześnie w brzeskim MPEC

Wprowadzanie nowoczesnych technologii mających na celu ograniczanie emisji pyłów i gazów do atmosfery to najważniejsze zadania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Brzesku.

Zarząd spółki wspierany przez radę nadzorczą i pracowników już od wielu lat wprowadza działania mające na celu poszukiwanie nowych, dodatkowych źródeł dochodu, wybiegających poza standardową misję, jaką jest produkcja i dostarczanie energii cieplnej. W tym celu uruchomiony został program polegający na maksymalnym wykorzystaniu powierzchni użytkowej przedsiębiorstwa. Pierwszym tego symptomem było wynajęcie placu okalającego budynek firmom transportowym. Od kilku lat trzy takie firmy mają w tym miejscu bazę parkingową dla TIR-ów. W samym budynku swoje siedziby znalazły trzy prywatne przedsiębiorstwa, które zajmują biura w lokalach wcześniej dostosowanych do nowych funkcji. Jedno z pomieszczeń zaadaptowane zostało dla potrzeb sali konferencyjnej, w której odbywają się zebrania rady nadzorczej, narady i spotkania zarządu z pracownikami oraz szkolenia.

Przypomnieć tutaj należy, że pierwszą innowacją wybiegającą poza dotychczasową działalność firmy było wprowadzenie sprzedaży węgla dla indywidualnych odbiorców. Od blisko siedmiu lat MPEC jest na tym polu poważnym konkurentem dla innych brzeskich podmiotów trudniących się handlem materiałami opałowymi. Atrakcyjne ceny i jakość oferowanego asortymentu – poparte odpowiednimi działaniami marketingowymi – spowodowały, że klientami MPEC są często osoby z miejscowości leżących daleko poza granicami gminy. Każda dostawa węgla badana jest na miejscu, w zakładowym laboratorium, pod kątem kaloryczności i zawartości szkodliwych substancji. Istnieje także możliwość zbadania próbek węgla zakupionego w innych punktach sprzedaży.

Nowością jest również działalność edukacyjna. Kilka lat temu MPEC zaproponował brzeskim placówkom oświatowym zwiedzanie firmy przez uczniów. Od tego czasu zakład odwiedziło już kilkanaście takich zorganizowanych wycieczek. Podczas każdej wizyty goście mają okazję zapoznać się ze specyfiką pracy przedsiębiorstwa. W programie każdej wycieczki ujęte są zagadnienia dotyczące tzw. niskiej emisji i szeroko pojętej ochrony środowiska.

Wycieczki to także jeden z elementów działalności marketingowej. Firma obecna jest także na lokalnym rynku jako sponsor wielu wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym – oczywiście na miarę możliwości finansowych. Sponsoring to z jednej strony wspieranie lokalnych inicjatyw, ale także jedna z form pozyskiwania nowych klientów. W mieście jest kilka miejsc, w których zamieszczone zostały bannery reklamujące MPEC.
W ostatnich latach diametralnie zmienił się wygląd otoczenia budynku MPEC, zmianie uległ też wizerunek samego budynku. Pierwszym ruchem była wymiana ogrodzenia od strony północnej. Wkrótce potem stara betonowa nawierzchnia przed głównym wejściem do budynku została zastąpiona estetyczną, trwałą kostką brukową. W tym roku kostka pojawiła się na kolejnym odcinku placu przed frontową ścianą. Odnowiona została też elewacja budynku, który przy okazji został docieplony. Wspomniany już tutaj mural stanowi widoczną z daleka wizytówkę spółki. Prezes Paweł Majewski nie ukrywa, że dużą wagę przywiązuje do budowania wizerunku przedsiębiorstwa. Podkreśla przy tym, że nie chodzi mu tylko o poprawę wyglądu, ale i o zmiany mające na celu wzrost jakości usług. Dlatego równolegle prowadzone są prace mające na celu unowocześnienie całej zakładowej infrastruktury. Sukcesywnie wymieniane są odcinki sieci ciepłowniczej. Stare ciepłociągi zastępowane są preizolowanymi rurami, które minimalizują straty ciepła. Regularnie modernizowane są także urządzenia w samej kotłowni rejonowej. Dwa lata temu została zamontowana nowoczesna instalacja odpylania, znacznie ograniczająca emisję szkodliwych dla środowiska substancji. Dodatkowo na terenie MPEC-u, tak jak w kilku innych miejscach miasta, zamontowany jest czujnik zanieczyszczenia atmosfery, który monitoruje stan zapylenia przez 24 godziny na dobę. Z danych statystycznych dla Małopolski wynika, że Brzesko jest obok Gorlic i Olkusza jednym z trzech miast w województwie o najmniejszym zapyleniu. Na pewno znaczny wpływ na takie wyniki ma modernizacja brzeskiej ciepłowni, która dostarcza energię do znacznej większości instytucji i gospodarstw, także indywidualnych.

Zarząd przy aprobacie rady nadzorczej wprowadził także zmiany w systemie wynagradzania, wdrożył zarządzanie przez wartości, na podstawie których oceniani są pracownicy. Nowy system skłania do większej motywacji wśród załogi, wzmógł też poczucie identyfikacji pracowników z zakładem.

Aktualnie wdrażany jest system nowej organizacji pracy i zarządzania w oparciu o koncepcję lean menagement, która w praktyce pozwala osiągnąć krótszy czas realizacji produkcji, lepszą jakość oraz zdecydowanie niższe koszty w porównaniu z tradycyjnym podejściem. Chodzi nie tylko o zbiór metod i narzędzi optymalizacyjnych, ale aby stworzyć kulturę organizacyjną, w której pracownicy wykazywać będą inicjatywę do rozwiązywania problemów i doskonalenia swojej pracy, oraz w której wszyscy będą spójnie współdziałali. Wprowadzanie lean wymaga zdobycia przez pracowników wszystkich szczebli często nowej wiedzy i nowych praktycznych umiejętności.

W najbliższych dniach, z inicjatywy prezesa Pawła Majewskiego w porozumieniu z burmistrzem Grzegorzem Wawryką, zostanie podpisana umowa w sprawie powołania w gminie Klastra Energii, do którego zaproszone zostały też inne spółki komunalne działające na tym terenie. Przygotowywana jest strategia dotycząca wytwarzania, dystrybuowania i użytkowania energii z OZE. Klaster ma się przyczynić do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego lokalnej społeczności oraz pobudzić energetykę prokonsumencką. Działanie to jest jak najbardziej na czasie, bo jeszcze w grudniu br. Ministerstwo Energii rozpocznie certyfikację klastrów i nabór wniosków na dofinansowanie. Może to przynieść spore oszczędności także dla samych mieszkańców i dalszą poprawę stanu środowiska.

dsc_0003 dsc_0008 dsc_0012 dsc_0018 dsc_0023 dsc_0025 dsc_0026 dsc_0028 dsc_0030Slider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *