Maluch działa w Tarnowie

Tarnów należy do nielicznych gmin w Polsce, które inwestują w opiekę nad dziećmi w żłobkach – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat rządowego programu „Maluch”, umożliwiającego korzystanie z pomocy finansowej m.in. na tworzenie nowych miejsc w żłobkach i utrzymanie już istniejących. – To wymierne wsparcie dla młodych ludzi zakładających rodziny, którzy chcą równocześnie rozwijać się zawodowo – tłumaczy prezydent Roman Ciepiela.

Miasto prowadzi sześć żłobków o łącznej liczbie 400 miejsc, co w pełni zabezpiecza potrzeby mieszkańców. W ciągu dwóch ostatnich lat Tarnów w ramach programu „Maluch” pozyskał z budżetu państwa ponad 800 tysięcy złotych.  W 2015 roku dotacja w wysokości blisko 556 tysięcy została przeznaczona na utworzenie 20 nowych miejsc w żłobkach, rok później 216 tysięcy złotych dotacji posłużyło do dofinansowania działalności 90 miejsc, utworzonych w latach 2011 – 2015. W roku obecnym, w specjalnej edycji programu „Maluch plus – Za życiem” pięć już istniejących miejsc w tarnowskich żłobkach zostanie dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających specjalnej opieki. Miasto przeznaczy na ten cel 12,5 tysiąca złotych, a dotacja, przyznana z programu „Maluch plus” wynosi 50 tysięcy złotych. Dostosowane do szczególnych potrzeb dzieci zostaną miejsca w żłobkach nr 1, 2, 3, 5 i 6.

Program  „Maluch” został opracowany w 2011 roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ma na celu finansowe wsparcie gmin w celu zwiększenia dostępności i poprawy standardów opieki nad małymi dziećmi. Na jego realizację budżet państwa przeznaczył 604 miliony złotych w latach 2011 – 2016.

W minionym roku całym kraju w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów zabrakło miejsc dla 34 tysięcy dzieci. Tarnów ma takich miejsc 400, wystarczająco dla zabezpieczenia potrzeb mieszkańców.

Z raportu NIK wynika, że z programu korzysta niewielka liczba gmin, ponieważ opieka nad dziećmi do lat trzech nie należy do obowiązkowych zadań samorządu, a do 2015 roku  kolejne edycje „Malucha” były ogłaszane w trakcie roku budżetowego. NIK podaje również, że samorządy najczęściej decydowały się na tworzenie lub powiększenie żłobków. W ocenie Izby program przyczynił się do zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – ich liczba wzrosła z 36 tysięcy w 2011 roku do 92 tysięcy w roku ubiegłym. W ciągu sześciu lat realizacji „Malucha”, powstało ponad 25 tysięcy nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi, czyli blisko 30 procent wszystkich istniejących.

(dm)

Tarnów.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.