Gnojnik: Wybrano nowych Młodzieżowych Radnych

Dnia 8 października br. minęła pierwsza kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik. Część z dotychczasowych młodzieżowych Radnych osiągnęła pełnoletniość, zmieniła szkołę, a nawet miejsce zamieszkania. W związku z tym, a także w wyniku zapisów Statutu MRG, mówiących o dwuletniej kadencji Rady, zarządzono wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik II kadencji. Prawo kandydowania w wyborach posiadali uczniowie klas siódmych oraz klas gimnazjalnych z terenu Gminy Gnojnik, a także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych do ukończenie 18. roku życia zamieszkujący naszą gminę.

Nad sprawnym przeprowadzeniem wyborów czuwała Gminna Komisja Wyborcza pod przewodnictwem Danuty Sachy oraz Okręgowe Komisje Wyborcze (powołane w każdej szkole spośród uczniów placówki oraz jedna komisja gminna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych), wspierane przez Dyrektorów placówek oświatowych oraz szkolnych opiekunów Rady tj. Paulinę Strzesak (ZSP Biesiadki), Małgorzatę Wawrykę (PSP Gnojnik), Monikę Wiśniowską (PSP Gosprzydowa), Anitę Lincę (ZSP Lewniowa) i Dorotę Muchę (PSP Uszew).

W okresie składania zgłoszeń kandydatów na radnych, do Okręgowych Komisji Wyborczych wpłynęło 25 kandydatur. W związku z brakiem chętnych osób spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wyborów w Okręgu Wyborczym nr 6 – Gmina Gnojnik nie przeprowadzono.

Dnia 24 października 2017 r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik II kadencji (2017-2019). Lokale wyborcze zorganizowane w szkołach czynne były w godzinach pracy placówek. Po otrzymaniu protokołów wyborów od Okręgowych Komisji Wyborczych Gminna Komisja Wyborcza dokonała podsumowania głosowania oraz podała do publicznej wiadomości skład nowo wybranej Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik, który prezentuje się następująco:

Młodzieżowa Rada Gminy Gnojnik II kadencji (2017-2019)

Adamik Kamila (ZSP Lewniowa)

Grochola Natalia (PSP Uszew)

Legutko Wiktoria (PSP Uszew)

Migacz Renata (PSP Gnojnik)

Musiał Helena (PSP Gosprzydowa)

Musiał Kamil (ZSP Biesiadki)

Pałka Julia (PSP Gosprzydowa)

Piekarz Wiktoria (PSP Uszew)

Rams Kinga (PSP Uszew)

Strzesak Aleksandra (ZSP Biesiadki)

Strzesak Kacper (PSP Gnojnik)

Styrna Gabriela (PSP Gnojnik)

Tasior Joanna (PSP Uszew)

Wójtowicz Patryk (ZSP Lewniowa)

Frekwencja podczas wyborów wyniosła 88%.

Wójt Gminy Gnojnik dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w sprawne przeprowadzenie wyborów, a przede wszystkim młodzieży za aktywny udział w wyborach, o którym świadczy liczba kandydatów oraz frekwencja.

Protokół wyników wyborów

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik II kadencji (2017 -2019) przeprowadzonych w dniu 24 października 2017 roku

__

Brzesko.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.