ad2
ad2
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Czas zadumy

Już w niedługim czasie będziemy obchodzić Święto Zmarłych. Wszyscy odwiedzimy groby naszym najbliższych na cmentarzach w całej Polsce. Są to miejsca szczególne dla każdego z nas. Na nowo przeżywamy historię nam bliską i tą odległą. Za każdym razem skłania do refleksji, zadumy. W ciszy przywołujemy „tamte czasy”. Przypominamy sobie wówczas, że te miejsca pochówku osób trwale związane są z pamięcią ludzi, którzy walczyli za wolność Naszej Ojczyzny. Spotykamy nagrobki żołnierzy polskich, radziecki i innych narodowości, którzy brali czynny udział w walkach z okupantem. Wielu z nich nie mogło wrócić do swojej ojczyzny. W miejscach tych pragniemy przywołać o nich pamięć. Pamiętajmy o tych zmarłych, szanujmy miejscach, które przypominają nam historię przecież nie tak odległą. Uczmy młodsze pokolenie, że pamięć zmarłych, poszanowanie zwłok i miejsca ich spoczynku to we wszystkich kulturach tradycja związana z kultem zmarłych.

Warto pamiętać, że tzw. miejsca spoczynku to nie tylko cmentarze – to może być także pomnik w parku, krzyż przy drodze, katakumby w kościele.

Nierzadko bywa, że cmentarze są także miejscami zabytkowymi, o dużym znaczeniu historycznym, naukowym i kulturowym. Zakres ich ochrony prawnej zostaje niejako poszerzony – podlegają wówczas także normom określonym w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tak może być na przykład w przypadku mogił żołnierzy – ofiar wojen i represji czy grobów wybitnych osobistości historycznych, ale także w sytuacji, gdy wielką wartość dla dziedzictwa kulturowego przedstawia sam nagrobek czy cmentarz).

Ważne, aby mieć świadomość ochrony prawnej, jakiej podlegają miejsca spoczynku i reagować w sytuacji, gdy dochodzi do naruszenia norm związanych z tą ochroną. W sytuacji, gdy zauważone zostanie niszczenie czy znieważanie miejsc pochówku, trzeba reagować powiadamiając organy ścigania – można telefonować na numer alarmowy 112 zgłaszając zaistniałe przestępstwo.

___

KPP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.