Bliżej mieszkańców dzięki środkom europejskim na kolejny projekt informatyczny

Gmina Szczurowa realizuje projekt Centrum Usług Wspólnych razem z 22 podmiotami z subregionu tarnowskiego z Miastem Tarnów jako liderem. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś 2 Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

Realizowane zadania przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa przetwarzania danych poprzez integrację platform samorządowych i usprawnienie przepływu informacji pomiędzy nimi. Ponadto usprawnią przepływ informacji pomiędzy urzędami, a mieszkańcom a to pozwoli załatwiać sprawy w urzędach bez wychodzenia z domu.

W ramach projektu Gmina Szczurowa zakupi m.in. serwery z osprzętem sieciowym, oprogramowaniem i licencjami o łącznej wartości  123 600 zł. Uruchomienie systemu planowane jest na koniec 2018 roku.

uggrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *