Ponad 8 mln zł. dotacji ze środków europejskich otrzymała Gmina Szczurowa

W dniu 15 września 2017 roku w Urzędzie Gminy miało miejsce uroczyste przekazanie wraz z podpisaniem trzech umów gwarantujących przyznanie Gminie Szczurowa dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przekazania dokonał wicemarszałek dr hab. Stanisław Sorys a umowy dla Gminy Szczurowa odebrali wójt Marian Zalewski i skarbnik Maria Czesak.
Umowa 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Szczurowa- II etap”
Całkowity koszt inwestycji: 7 077 227,61 zł
Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: 4 608 533, 27 zł
W ramach projektu planuje się wykonanie ok. 11 km sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:
– kolektor tłoczony z rur PE fi 110, 90, 75, 63, 50, 200 mm
– studnia odpowietrzająca- 5 szt.
– pompownia ścieków- 1 szt.
– przejście przewiertem sterowanym- 63 szt. /700 mb
– przyłącz budynku- kolektor grawitacyjny PCV fi 160 mm- 191/ 1 995 szt./mb
– studzienka przelotowa fi 400 mm-198 szt.
– przydomowa pompownia ścieków PE DN 800- 191 szt.
– pompownia ścieków PE DN 1 000- 1 szt.
– elektrownia fotowoltaiczna dachowa o mocy zainstalowanej 20,1 kWp
Umowa 2 „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Szczurowej”
Całkowity koszt inwestycji: 3 956 076,60 zł
Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: 3 184 003,61 zł
Inwestycja polega na budowie infrastruktury technicznej na terenie przeznaczonym pod SAG o pow. 17,54 ha w gminie Szczurowa.
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:
– budowę drogi z prawostronnym chodnikiem dla pieszych i lewostronnym poboczem gruntowym na odcinku o dł. ok. 940 m wraz z końcowym placem do zawracania
– budowę rowu otwartego wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej
– budowę wpustów deszczowych
– budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu- bariery i balustrady ochronne
– budowę sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 983 mb
– budowę oświetlenia drogi dł. ok. 1 100 mb
– budowę sieci wodociągowej dł. ok. 1 470 mb
Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego:
– kategoria ruchu- KR3
– dopuszczalne obciążenie- 115kN/oś
– szerokość pasa ruchu- 3,0 m
– szerokość chodnika prawostronnego- 1,25 m
– szerokość pobocza gruntowego- 1,0 (na odcinku barier 1,25m)
Umowa 3 „Budowa drogi lokalnej łączącej tereny inwestycyjne z drogą wojewódzką w miejscowości Szczurowa”
Całkowity koszt inwestycji: 443 964,06 zł
Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: 332 973,02 zł
Zakres przedmiotowej inwestycji w zakresie branży drogowej obejmuje:
– przebudowę lewostronnego zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej
– budowę drogi z prawostronnym chodnikiem dla pieszych i lewostronnym poboczem gruntowym o dł. ok. 134 m
– budowę lewostronnego rowu otwartego wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej
– budowę prawostronnych wpustów deszczowych wraz z budową wylotu do rowu lewostronnego
– budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu- bariery i balustrady ochronne
– oświetlenie drogi
Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego:
– kategoria ruchu- KR 3
– dopuszczalne obciążenie- 115 kN/oś
– szerokość pasa ruchu- 3,0 m
– szerokość chodnika prawostronnego 1,25 m
– szerokość pobocza gruntowego- 1,0 (na odcinku barier 1,25m)

____

UG Szczurowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.