Nie możemy o Nich zapomnieć – musimy o Nich pamiętać!

1 sierpnia licznie zgromadzeni mieszkańcy Jadownik i gminy Brzesko mimo panującego upału jak co roku, upamiętniło w Jadownikach uroczyście 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W asyście pocztów sztandarowych, harcerzy i drużyny dziecięcej OSP zebrani godnie uczcili pamięć Bohaterów Powstania Warszawskiego. Punktualnie w godz. „W” zawyły syreny, a młodzież skupiona wokół ugrupowań prawicowych odpaliła race rozpoczynając w ten sposób obchody rocznicowe.

Następnie poczet flagowy wystawiony przez Szczep Czarny przy Zespole Szkół w Jadownikach im. Bohaterów Państwa Podziemnego podniósł flagę na maszt przy dźwiękach hymnu narodowego.

Kwiaty pod pomnikiem pamięci w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w imieniu mieszkańców gminy Brzesko złożył Burmistrz Grzegorz Wawryka, w imieniu mieszkańców Jadownik kwiaty złożył sołtys Jarosław Sorys wraz z małżonką i członkami rady sołeckiej Jadwigą Dadej i Michałem Krzywdą, kwiaty pod pomnikiem złożyli radni rady miejskiej Grzegorz Kolbusz i Krzysztof Bogusz, kwiaty złożył dyrektor ZS w Jadownikach Tomasz Wietecha, kwiaty złożył radny powiatu Maciej Podobiński, kwiaty złożyli uczniowie SP nr. 1, kwiaty złożył prezes Akcji Katolickiej Stanisław Kita i p. Celina Olchawa.

„Po raz kolejny 1 sierpnia o godz. 17.00 gromadzimy się pod pomnikiem poległych w II wojnie światowej, aby oddać hołd Powstańcom Warszawskim. Ten heroiczny zryw mieszkańców stolicy uznawany jest za jedno z najważniejszych wystąpień na rzecz niepodległości Polski.

Stajemy tutaj pod symbolem Polski Walczącej, symbolem, którego autorką jest prawdopodobnie harcerka Anna Smoleńska, która została zamordowana w 43r. w niemieckim obozie Auschwitz. Stajemy pod symbolem patriotycznym, który w okresie okupacji miał dawać nadzieje na zwycięstwo całej społeczności okupowanej Polski.

Oddajemy należyty hołd i szacunek Tym, którzy w obronie swej Ojczyzny w godz. próby nie zawahali się i tak jak ich wielcy poprzednicy w walce o niepodległość w obronie swojej rodziny, swojego domu, Boga, złożyli swój los na stos. Pamiętamy o Was, pamiętamy o patronie naszego skweru rtm. Witoldzie Pileckim, bohaterze niezłomnym, uczestniku Powstania, który został zamordowany przez władze komunistyczne Polski Ludowej, którego szczątków do dzisiaj poszukuje Instytut Pamięci Narodowej. Pamiętamy o naszym rodaku Ojcu Janie Świerczku, który został zamordowany w Powstaniu 7 sierpnia. Pamiętamy o Was Powstańcy Warszawy, dziękujemy Wam za waszą odwagę, niezłomność i poświęcenie w godzinie próby

Nie możemy o tym zapomnieć, musimy o tym pamiętać, musimy tą pamięć przekazywać młodym pokoleniom, tak aby nauczyć ich mając za wzór powstańców warszawskich co znaczy być Polakiem i że warto być Polakiem” – mówił w swoim wystąpieniu sołtys Jadownik – Jarosław Sorys.

Następnie sołtys podziękował wszystkim za obecność, szczególnie harcerzom pod przewodnictwem druhny Marceliny Sala i dziecięcej drużynie OSP pod opieką p. Katarzyny Serwatka i radnego Jerzego Gawiaka, zaprosił wszystkich do pamiątkowego zdjęcia. Uroczystość zakończono w gościnnych podwojach budynku Domu Ludowego częstując zebranych zimną wodą i tradycyjnym kołaczem pieczonym specjalnie na tą uroczystość. Wszyscy mieli okazję uwidocznić swój podpis na specjalnie przygotowanym pamiątkowym brulionie, na którym będzie uwidocznione wspólne zdjęcie. Dla wszystkich przygotowano również pamiątki (ulotki, naklejki) związane z Powstaniem Warszawskim ufundowane przez IPN oddział Kraków.

JS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.