Dębno: Program „Małopolska Niania” z dofinansowaniem

W poniedziałek 10 lipca 2017 r. przedstawiciele 23 gmin województwa małopolskiego odebrali z rąk marszałka Jacka Krupy i wicemarszałka Wojciecha Kozaka umowy na dofinansowanie do projektu „Małopolska Niania”. W programie weźmie udział również Gmina Dębno, którą na spotkaniu w Krakowie reprezentował Wójt Wiesław Kozłowski.

„Małopolska Niania” to pionierski projekt województwa małopolskiego, który ma być odpowiedzią na potrzeby samorządów związane z ograniczonym dostępem do żłobków. Programem zostaną objęte 92 rodziny z terenu Małopolski, w których pracuje obydwoje rodziców. Każda z rodzin otrzyma dofinansowanie na zatrudnienie opiekunki do dzieci w wysokości 1500 złotych miesięcznie, przez okres maksymalnie 10 miesięcy. Środki finansowe pochodzić będą z budżetu województwa małopolskiego oraz poszczególnych gmin. Całkowita wartość projektu wyniesie prawie 1,4 mln złotych. W naszej gminie w ramach programu „Małopolska Niania” zostanie w tym roku zatrudnionych 5 opiekunek.

Projekt jest realizowany z udziałem środków finansowych Województwa Małopolskiego.

uggrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *