VII Małopolskie Dni Uczenia się

„Bądź aktywny – ucz się i rozwijaj cały czas” Pod takim hasłem w czwartek 8 czerwca Zespół Szkół w Szczurowej wraz z Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej zorganizowali cykl prelekcji dla uczniów i mieszkańców gminy Szczurowa w ramach VII Małopolskich Dni Uczenia się.

,,Uczymy się każdego dnia. Czytamy, oglądamy, przeglądamy, przeżywamy. Najważniejsze, aby umieć tę wiedzę wykorzystać w praktyce i przekuć w sukces”. Taka myśl przewodnia towarzyszyła uczennicom klasy 2 Technikum, które motywowały młodych ludzi do wyjścia z domu, ruszenia głową, zdobycia nowej wiedzy oraz rozwoju swojej kariery zawodowej.

Ważnym punktem spotkania była prezentacja Zespołu Szkół w Szczurowej.  Piotr Janczak, nauczyciel tamtejszej Szkoły zaprezentował ofertę edukacyjną placówki na 2017 rok.
– przeznaczoną nie tylko dla uczniów, ale i mieszkańców. Szkoła w Szczurowej oprócz technikum, szkoły branżowej prowadzi także szkoły dla dorosłych kształcące w systemie zaocznym: Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Kwalifikacja A18
– prowadzenie sprzedaży (jako jedyny w powiecie brzeskim). Kursy te są skierowane do osób w każdym wieku, które ukończyły 8 klas Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum. Podczas spotkania zaprezentowano wydarzenia organizowane przez Placówkę oraz realizowane projekty w ramach RPO, dzięki którym uczniowie skorzystają z bezpłatnych kursów i szkoleń, a sale lekcyjne zostaną wyposażone w nowy sprzęt.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku podczas prezentacji pn. „Każdy może zrobić karierę” zaprezentował ideę tegorocznych obchodów Małopolskich Dni Uczenia się oraz informacje dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim. Wg przedstawionych danych najczęściej poszukuje się pracowników w branży handlowej i budowlanej. Przedstawiciele Urzędu Pracy zaprezentowali formy wsparcia dla młodych przedsiębiorców oraz możliwości aktywizacji zawodowej m.in. staże, bony, dofinansowanie do studiów podyplomowych, przygotowanie zawodowe dorosłych oraz pomoc przy uzyskaniu zatrudnienia dla osób powracających na rynek pracy.

Cykl prelekcji zakończył wykład Pana Dawida Solaka – prezesa stowarzyszenia Projekt Tarnów na temat programu Erazmus+ w trakcie, którego uczniowie mogli przede wszystkim dowiedzieć się jak z niego korzystać (wymiany uczniowskie, wolontariat europejski). Ważnym punktem wykładu była przedstawiona struktura Eurodesku (europejska sieć informacyjna dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą). Eurodesk posiada wiadomości o stypendiach zagranicznych, praktykach, stażach, kursach językowych oraz współpracy między szkołami. Punkt informacyjny Stowarzyszenia Projekt Tarnów uruchomiony zostanie na początku września w Tarnowie.. ,,Człowiek uczy się rzez całe życie i wbrew pozorom nie jest to banał. Współczesny świat zmienia się bardzo szybko, głównie od względem postępu technologicznego. Jeśli nie chcemy więc zostać w tyle, dać się wyprzedzić innym, niezbędne jest ciągłe uaktualnianie swojej wiedzy i umiejętności. Mamy nadzieję, że każdy z obecnych na sali wyniósł coś, co pomoże mu w realizacji swoich przyszłych celów i marzeń” – mówi Anna Kantor, która wraz z Panią Bernadettą Bibro były opiekunami przedsięwzięcia.

IB

Foto: Bartłomiej Giemza