III Powiatowy Turniej Pierwszej Pomocy w Porębie Spytkowskiej

W dniu 20 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej odbędzie się III Powiatowy Turniej Pierwszej Pomocy dla Szkół Podstawowych. Celem turnieju jest promowanie wiedzy dotyczącej zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  osobom które takiej pomocy potrzebują, zarówno ofiarom wypadków jak i różnego rodzaju zasłabnięć itp.

Uczestnicy turnieju w sześciu pozorowanych scenkach zaprezentują praktyczne umiejętności udzielenia pierwszej pomocy

W życiu różnie może się przydarzyć. Nie chodzi tylko np. o ofiary wypadków komunikacyjnych. Najwięcej interwencji pogotowia ratunkowego jest do zdarzeń które mają miejsce w domu. Wtedy jest niezwykle ważne, aby właśnie domownicy mieli podstawową wiedzę pozwalającą na udzielenie pierwszej pomocy zanim przyjedzie pogotowie. Dlatego zawsze warto promować wiedzę jak się zachować w tak trudnej, i co tu dużo mówić, stresującej i nietypowej sytuacji. Temu właśnie ma służyć Powiatowy Turniej Pierwszej Pomocy. Pomysłodawcą organizacji turnieju jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej Piotr Tota, który zaprosił do współudziału w jego organizacji miejscową Ochotniczą Straż Pożarną. Strażacy dzięki osobistemu zaangażowaniu dh Adriana Zaleśnego, który studiuje ratownictwo medyczne i w związku z tym promuje tę wiedzę w swoim środowisku, bardzo chętnie przyjęli zaproszenie, czego efektem są te właśnie zwody powiatowe przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych.

Od początku patronat nad zawodami objął Starosta Brzeski Andrzej Potępa, dzięki temu mają one powiatowy charakter i z roku na rok się rozwijają.

Trzyosobowe zespoły uczestniczące w  Turnieju w pierwszej kolejności będą miały do rozwiązania test wiedzy nt zasad i algorytmów udzielania pierwszej pomocy składający się z 25 pytań, na którego rozwiązanie będą mieli 30 minut.

Kolejnym etapem będzie 6 scenek i pozoracji w których uczestnicy zmierzą się z symulacją prawdziwych wypadków i obrażeń. Trzeba będzie pokonać barierę stresu i udzielić pomocy poszkodowanemu zgodnie z algorytmem.

Nad bezpieczeństwem i sprawnym przebiegiem zawodów, w tym właściwej i profesjonalnej oceny zadań wykonywanych przez poszczególne zespoły będą czuwać sędziowie z różnych grup ratowniczych w tym Ratownicy Medyczni na co dzień pracujący w Państwowym Ratownictwie Medycznym, strażacy, członkowie grup ratowniczych, poszukiwawczo ratowniczych. Dzięki temu zwody mają zaplecze merytoryczne na najwyższym poziomie. Na uczestników czekają nagrody ufundowane m.in. przez Starostę Brzeskiego Andrzeja Potępę.

 

____

brzesko.info.plgrupa poszukiwawcza2